Style w muzyce

Systemy zapisu muzyki

Muzykę dodekafoniczną można zapisać w następujących systemach: poprzez przyporządkowanie kolejnych dźwięków serii liczbom naturalnym, poprzez przyporządkowanie konkretnym dźwiękom skali liczb, czyli na przykład his/c/dezes=0, cis/des=1 i tak dalej, poprzez notację interwałów zamiast dźwięków według schematu oraz poprzez notację interwałów ze znakiem plus, gdy interwał jest wznoszący lub ze znakiem minus, gdy interwał jest malejący. Notacja interwałów zamiast dźwięków jest zapisana według następującego schematu: 1 oznacza sekundę małą, 2 oznacza sekundę wielką, 3 oznacza tercję małą, 4 oznacza tercję wielką, 5 oznacza kwartę, 6 oznacza tryton, 7 oznacza kwintę, 8 oznacza sekstę małą, 9 oznacza sekstę wielką, 10 oznacza septymę małą, a 11 oznacza septymę wielką. Prymitywizm jest stylem, który dotyczy zarówno sztuki ludów pierwotnych, sztuki ludowej, sztuki dziecięcej, jak i sztuki współczesnej. Prymitywizm charakteryzuje się spontanicznością, która nie jest związana z żadnymi innymi nurtami sztuki. Styl ten polega na upraszczaniu, deformacji oraz stylizowaniu. Do głównych przedstawicieli tego nurtu możemy zaliczyć kolejno następujące nazwiska: Nikifor Krynicki, Teofil Ociepka, Stanisław Zagajewski, Karol Kostur, Edward Sutor, Marian Henel, Erwin Sówka, Marek Krauss oraz Aleksander Słomiński. Innym stylem w muzyce na przykład była muzyka elektroniczna, która tworzona jest za pomocą elektrofonów, czyli elektromechanicznych oraz elektronicznych instrumentów, jak również za pomocą urządzeń elektronicznych, które przetwarzają dźwięki pozamuzyczne albo generowane poprzez tradycyjne instrumenty akustyczne.

Podobne

Styl Adamów
Styl Adamów dotyczył wielu dziedzin związanych z budownictwem: projektów budynków, projektów wnętrz, meblarstwa, wyglądu kominków, dywanów, żyrandoli oraz wielu innych elementów wyposażenia. Budynki w takim stylu spotkamy w Londynie oraz w Edynburgu. Są to miejskie oraz wiejskie rezydencje arystokracji, jak również budynki publiczne. Ten styl rozpowszechnił się także w Stanach Zjednoczonych. Innym stylem działającym w sztuce był styl lateński. Jest to styl sztuki celtyckiej, który rozwinął się pod koniec VI wieku przed naszą erą i trwał do pierwszego wieku naszej ery. Styl ten możemy podzielić na kolejne style: styl wczesny, styl roślinny, styl plastyczny oraz na styl późny. Styl wczesny trwał od piątego do szóstego wieku przed naszą erą. Styl ten charakteryzuje się przede wszystkim motywami zaczerpniętymi ze sztuki etruskiej oraz ze sztuki greckiej. Są to dekoracje zoomorficzne oraz antropomorficzne. Styl roślinny przypada na czwarty oraz trzeci wiek przed naszą erą. Motywy dekoracyjne złożone były z kompozycji roślinnych oraz palmet,...

Styl lateński
W stylu lateńskim dekoracje odzwierciedlały się w wyrobach rzemieślniczych, które służyły jako ozdoby strojów, ozdoby broni, ozdoby naczyń, czy też ozdoby rzeźb. Styl ten najdłużej był widoczny na Wyspach Brytyjskich. Styl międzynarodowy jest prądem rozwijającym się początkowo w Europie, a następnie w innych częściach świata. Styl międzynarodowy charakteryzował się między innymi: kształtowanie oraz definiowanie ograniczonej przestrzeni, regularność oraz zmodularyzowanie, asymetria rzutu budynku, brak dekoracji, abstrakcyjne malarstwo ścienne, jak również dzieła sztuki jako wyposażenie budynku. Styl ten rozwijał się w różnych fazach. Pierwszą fazą był okres wczesny, który miał miejsce w latach dwudziestych XX wieku. Styl międzynarodowy w tym okresie ograniczał się do krajów niemieckojęzycznych, Holandii oraz Francji. Kolejnym okresem tego stylu jest okres przybycia architektów-emigrantów do Stanów Zjednoczonych. Ta faza rozwoju przypada na lata trzydzieste XX wieku. Kolejną fazą był rozkwit tego stylu międzynarodowego, który przypadł na lata czterdzieste i pięćdziesiąte XX wieku. Ostatnią fazę był późny styl międzynarodowy, który...

Minimalizm
Minimalizm, czyli sztuka minimalna jest stylem rozwijającym się w sztuce w latach sześćdziesiątych XX wieku. Nurt ten dotyczył głównie plastyki, czyli dążył do ograniczenia środków plastycznych w dziele. W sztuce plastyczne operowano wówczas uproszczoną bryłą oraz podstawowymi kształtami takimi jak okrąg, trójkąt czy prostokąt, jak również gładkimi powierzchniami. Ponadto w stylu tym operowana wielkościami oraz skalą. Powstawała anonimowe prace, ponieważ wyeliminowano autorów z ich dzieł. Interpretacja dzieł minimalistycznych nasuwa następujące skojarzenia: spokój, medytacja, kontemplacja, cisza oraz bezruch. Główne idee tej sztuki kontynuowano w następujących kierunkach: konceptualizm, sztuka ziemi oraz mail art. Wśród głównych przedstawicieli minimalistycznych warto wymienić: Sol LeWitt, Robert Morris, Donald Judd, Carl Andre oraz Robert Duran. Minimalizm pojawia się także jako nurt w muzyce współczesnej. Nurt ten podobnie jak w przypadku sztuki plastycznej powstał w latach sześćdziesiątych XX wieku. Najważniejszymi założeniami tego stylu muzycznego była prostota w tworzeniu, prostota materiału melodycznego, przejrzystość w harmonii oraz redukcja materiału muzycznego....

Twórcy minimalizmu
Do twórców nurtu minimalistycznego w dziedzinie muzyki jazzowej oraz rockowej elektronicznej należą miedzy innymi: Tangerine Dream, Klaus Schulze oraz Ash Ra Tempel. W Polsce był to Tomasz Sikorski. Minimalizm przejawiał się także w literaturze. W literaturze styl ten charakteryzował się ekonomią słów oraz powierzchownością przekazu. Przekaz ten wskazywał na niezbędne do zrozumienia sytuacji przedstawianej konteksty. Autorzy minimalistycznych dzieł literackich operują prozaicznymi insynuacjami oraz ironicznymi podtekstami. Dzięki temu powstaje minimalistyczna epiczna całość. Bohaterowie minimalistycznych reprezentują przeciętnego człowieka. Minimalistyczne dzieła tworzą krótkie fabuły. W literaturze minimalizm pojawił się już w latach czterdziesty XX wieku i trwał do lat siedemdziesiątych. Wśród najbardziej znanych minimalistycznych pisarzy warto wymienić następujące nazwiska: Raymond Carver, Chuck Palahniuk, Bret Easton Ellis, Ernest Hemingway, Amy Hempel, Bobbie Ann Mason, Tobias Wolff, Grace Paley, Sandra Cisneros, Mary Robison, Frederick Barthelme oraz Alicia Erian. Ekspresjonizm jest natomiast stylem, który pojawia się w muzyce współczesnej. Ekspresjonizm oddawał wnętrze człowieka zbuntowanego,...